Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 14 Ιουλίου και ώρα 14.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Μελέτης-Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση σχεδίου τευχών δημοπράτησης, έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας»  και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα προτεραιότητας 14, με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» 

1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής :  Μιχ. Σπυριδάκης)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ύπαρξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης, για ένταξη στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.