Να αναγνωριστούν οι τίτλοι γλωσσομάθειας PAlso ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό και τον υφυπουργό παιδείας ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου.

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται:

"Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,

Είναι πράγματι εντυπωσιακό και αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Δημόσιο έχει  αναγνωρίσει και συνεχίζει, πλην ελάχιστων περιπτώσεων, να αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδων Β1, Β2, Γ1 και Γ2 ξένων Πανεπιστημίων, Κολεγίων ή  άλλων φορέων που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα.

Έχει ήδη συμπεριλάβει στη λίστα του ΑΣΕΠ μεγάλο αριθμό ξένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των παραπάνω επιπέδων για τη γνώση της Αγγλικής  (Συν.1) και πλήθος άλλων για τις  λοιπές γλώσσες.

Έχει επίσης αναγνωρίσει και αριθμό ξένων πιστοποιητικών κατώτερων του Β1 επιπέδου, ενώ αρνείται πεισματικά, εδώ και χρόνια, να αναγνωρίσει τους ελληνικούς τίτλους γλωσσομάθειας  με φωτεινή, αλλά δυστυχώς προσωρινή, εξαίρεση την περίοδο που Υφυπουργός Παιδείας ήταν ο κ. Μώραλης, ο οποίος με σχετικό έγγραφό του (Συν.2,3) απλώς  προέτρεπε κρατικούς φορείς,  μεταξύ αυτών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ αλλά και τις τράπεζες να τους αποδέχονται.

Ο κλάδος μας,  αν και έχει τις γνώσεις και την ικανότητα να συντάξει τη θεματολογία των συγκεκριμένων αδιάβλητων εξετάσεων, τις οποίες διενεργεί εδώ και 33 χρόνια με απόλυτη αξιοπιστία, αναθέτει τη σύνταξή τους σε διακεκριμένους και καταξιωμένους καθηγητές ξενόγλωσσων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων (καταβάλλοντας το σχετικό κόστος) επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στους ίδιους και στα αντίστοιχα τμήματα.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά διαθέτουν έγγραφη αξιολόγηση και πιστοποίηση για την ποιότητα και το επίπεδό τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συν.4) και από τον ICC, ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης και πιστοποίησης τίτλων γλωσσομάθειας  (Συν.5, 6, 7 και 8) για την Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική και Γερμανική Γλώσσα. Ο ICC έχει αξιολογήσει και πιστοποιήσει όλα τα ξένα πιστοποιητικά, τα οποία η χώρα μας αφειδώς αναγνωρίζει.

Έχουν επίσης εγγραφεί στην Μονάδα Γλωσσικής Πολιτικής (Language Policy Unit) της Επιτροπής επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου γλωσσών (European Language Portfolio Validation Committee- EVC) ήδη από το 2014  με αριθμό εγγραφής 2014.R018 Greece-PALSO (Συνημ.9). 

Διατηρώντας την πεποίθηση ότι το Ελληνικό Δημόσιο:

Α) Δε θέτει υπό αμφισβήτηση τις γνώσεις των Ελλήνων Πανεπιστημιακών καθηγητών, ούτε την ποιότητα των ξενόγλωσσων τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων,

B) Δεν αμφισβητεί την εγκυρότητα των δύο παραπάνω ευρωπαϊκών φορέων αναγνώρισης και επικύρωσης των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας,

Γ) Δεν προτίθεται να εμποδίσει περαιτέρω την ισονομία εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

A) Την άμεση και οριστική εξάλειψη της φράσης «οικεία χώρα» από το Προεδρικό Διάταγμα περί αναγνώρισης των τίτλων γλωσσομάθειας 

B) Την άμεση, πλήρη και πάγια αναγνώριση των ελληνικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας LAAS/PALSO επιπέδων Pre A1, A1, A2, B1, B2."