Στην ανάγκη να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ με δημιουργία θέσεων εργασίας αναφέρθηκε σε διαδοχικές του παρεμβάσεις στις 4/7/2016 και στις 5/7/2016 στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Μιλώντας στις 4/7/2016 για τις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές της ΕΕ ο Νότης Μαριάς επισήμανε ότι: «μέχρι στιγμής η στρατηγική της Ένωσης σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές υποτίθεται ότι βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τις αξίες, προκειμένου, δήθεν, να παρέχει οφέλη σε όλους τους πολίτες των κρατών-μελών της.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προβλέπεται μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να δημιουργήσει ένα σύνολο 315 δις ευρώ πρόσθετων επενδύσεων στην οικονομία, ενώ για την Ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια, έχουν ήδη υποβληθεί 42 επενδυτικά έργα. Ωστόσο, από τα έργα αυτά έχουν υλοποιηθεί μόνο δύο, με τον όμιλο ProCredit και την εταιρεία Creta Farm.»

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να προωθήσει ένα δίκαιο εμπόριο σε όλους, προσπαθεί μέσω εταιρικών συμφωνιών όπως η ΤΤΙΡ να εξαλείψει τους δασμολογικούς φραγμούς διαλύοντας την ευρωπαϊκή γεωργία και ευνοώντας τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε βάρος των μικρών εταιρειών και των παραγωγών. Είναι επομένως αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει υλοποίηση επενδυτικών έργων στον ευρωπαϊκό Νότο και στην Ελλάδα και να βάλει τέλος σε πολιτικές όπως η ΤΤΙΡ.»

Μιλώντας στις 5/7/2016 αναφορικά με τα κονδύλια που διατίθενται για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη ο Νότης Μαριάς είπε: «το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και έχει σαν στόχο να ενισχύσει την καινοτομία και έρευνα προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τη χρηματοδότηση ύψους 16 δις ευρώ για το διάστημα 2016-2017 που περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας με χρηματοδότηση 1 δις ευρώ καθώς και την κυκλική οικονομία με 670 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση. Παράλληλα μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, η αναθεώρηση των κρατικών επιδοτήσεων και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»

Και ο Νότης Μαριάς κατέληξε: «Δεδομένης ωστόσο της υψηλής ανεργίας που παρατηρείται σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ένωσης και ιδίως στην Ελλάδα, υπάρχει η ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και η ανάγκη για αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.»