Πραγματοποιήθηκε ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων, περιόδου 2016 - 2017.  Η κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιήθηκε από 1ηΜαρτίου 2016 έως 16ηΜαίου 2016.  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καταστάσεις εγκεκριμένων και απορριφθέντων έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από την Παρασκευή 15/7/2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να υποβάλουν εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2821346552 & 2821346553  2821346550 Δ/νση Αγρ/κής Οικ. & Κτηνιατρικής Χανίων