Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, καλεί μητέρες (ή πατέρες που έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους) που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στις παρακάτω Δομές που λειτουργεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου  Μινώα Πεδιάδας :

Παιδικός Σταθμός Θραψανού που εδρεύει στην Βόνη, τηλ. 2891041808
Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου , τηλ. 2891031495
Βρεφικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου ,  τηλ . 2891024349
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αρκαλοχωρίου, τηλ. 2891022100

  για το εκπαιδευτικό έτος  2016-2017, να υποβάλλουν σχετική  αίτηση .

   Η αίτηση  υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία θα αποσταλεί από τις 12/7/16 έως 29/07/2016 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας.

 Οι μητέρες/πατέρες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) στις Ανωτέρω Δομές,

β) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας,

β) στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: www.eetaa.gr. Η αίτηση έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από 12/7/2016.

Η «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωση», θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ,  να εκτυπώνεται και να αποστέλλεται  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  από 12/7/2016 έως και 29/7/2016

 στην ακόλουθη Διεύθυνση με την ένδειξη:

Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

« ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έτους 2016-17

Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436 Αθήνα