Η Θαλάσσια Βιοτεχνολογία για την  ανάπτυξη των θαλάσσιων πόρων της Κρήτης μέσω της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής EMBRC συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη και την Εκτελεστική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής EMBRC (European Marine Biological Resource Centre) Δρ. Ilaria Nardello.

Στη συνάντηση, στην Περιφέρεια Κρήτης, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες ανάδειξης και αξιοποίησης των ιδιαιτεροτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Κρήτης, που σχετίζονται με τη θαλάσσια έρευνα και βιοτεχνολογία σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Γαλάζιας Ανάπτυξης, όπως επίσης ως βασικοί μελλοντικοί  τομείς θαλάσσιας έρευνας, καινοτομίας και διασύνδεσης της  έρευνας με την παραγωγή και την τοπική κοινωνία.

Ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης εξέφρασε την βούληση της Περιφέρειας Κρήτης για συνεργασία για την στρατηγική ανάπτυξη της  Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (EMBRC) μαζί με άλλες παράκτιες Περιφέρειες της Ευρώπης. Από την  πλευρά της  η  κ Nardello ανέφερε, ότι,  η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές Περιφέρειες στην Ευρώπη ως προς την κοινωνική συνοχή και την δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης με τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

Στην σημερινή συνάντηση-σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν: ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Ν. Ραπτάκης, η Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δρ. Ε. Χατζηγιάννη, ενώ το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών εκπροσώπησε ο Δρ. Γ. Κωτούλας, Δ/ντής Ερευνών του ΙΘΑΒΒΥΚ.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο επίσκεψης της κ. Nardello στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην Κρήτη κατόπιν πρόσκλησης του Δ/ντή του ΙΘΑΒΒΥΚ Δρ. Α. Μαγουλά, για τη συνεργασία και ανάπτυξη της ερευνητικής καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, όπως επίσης την βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.