Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για «Εγκατάσταση- Παραμετροποίηση και εκπαίδευση  του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων»  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2016  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (Α/Α ΟΠΣ 1474)» του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Αίτημα παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δήμο Ιεράπετρας των ακινήτων ΑΒΚ 45 και ΑΒΚ 46 που βρίσκονται στη θέση «Λίμνη Λουρίδη», στον οικισμό Κουτσουνάρι της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και πρόταση αξιοποίησής τους από το Δήμο  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Επανεξέταση, έπειτα από αναβολή, της Εγκατάστασης Σταθμών παροχής τροφής- νερού, καθαριότητας και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ιεράπετρας   (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας, του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 στη θέση «Πολιανά», Τ.Κ. Μύθων Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)

Απολογισμός έτους 2015, του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ιεράπετρας και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», για το έτος 2017            (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2016, για το Δήμο Ιεράπετρας και τα ΝΠΔΔ του Δήμου            (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης  (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

Παραχώρηση της χρήσης του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μεσελέρων στο Φιλοδασικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσελέρων, για πραγματοποίηση εκδήλωσης   (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)

Παραχώρηση χρήσης του χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ανατολής στον Πολιτιστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Ανατολής για πραγματοποίηση εκδήλωσης   (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)

Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2016

Χορήγηση άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, πλυντηρίου ελαφρών οχημάτων  (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)

Έγκριση εξόδων μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook