Το Σωματείο Χειριστών και Μηχανοδηγών Ν. Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι δόθηκε παράταση στην ανανέωση των αδειών  έως της 31/12/2016 και όσοι χειριστές δεν έχουν προβεί στην ανανέωση αυτών, επιβάλλεται η ανανέωση τους καθώς σε άλλη περίπτωση θα πάψουν να είναι σε ισχύ και να είναι υπόχρεοι να επαναλάβουν όλη την διαδικασία βάση του Π.Δ 113/2012