24 θέσεις εκπαιδευτικών των Αγγλόφωνφν τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και ειδικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής προκηρύχθηκαν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ