Στις 20 - 22 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια του προγράμματος Poseidon Med II, συνάντηση εργασίας (workshop), η οποία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της δυνατότητας ανεφοδιασμού των πλοίων με ΥΦΑ ως καύσιμο.

Η τριήμερη συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με την τεχνική συνάντηση και την επιτόπια έρευνα του λιμανιού του Ηρακλείου, διερευνώντας τις προοπτικές ανάπτυξης εγκαταστάσεων ΥΦΑ εντός του λιμένα. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης, 35 περίπου συμμετέχοντες συνέβαλαν ενεργά στην ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις λειτουργίες του ανεφοδιασμού ΥΦΑ, τη διαθέσιμη τεχνολογία, δικλείδες ασφαλείας και κανονισμούς. Παράλληλα, έγινε εκτίμηση των ποσοτήτων ΥΦΑ που απαιτούνται ως καύσιμο για ένα τύπο fast ferry που εκτελεί δρομολόγια Ηράκλειο-Κυκλάδες και αναδείχθηκαν τα κρίσιμα θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης του φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, αναδείχθηκαν πιθανοί χώροι εγκατάστασης μικρής κλίμακας ΥΦΑ, οι οποίοι αξιολογήθηκαν από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση.

“To ΥΦΑ δεν είναι το μοναδικό καθαρό καύσιμο, αλλά είναι το πιο αποδεδειγμένα ασφαλέστερο και τεχνολογικά ώριμο πράσινο καύσιμο στον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από 50 λιμάνια παγκοσμίως σχεδιάζουν έργα υποδομών εφοδιασμού ΥΦΑ», υπογραμμίζει ο Θάνος Κολιόπουλος, Global Special Projects Manager του Lloyd’s Register στο Λονδίνο και επικεφαλής της συνάντησης εργασίας.

Η τεχνική συνάντηση εργασίας κατέληξε με την εκπόνηση ενός πλάνου με σημεία για περαιτέρω δράση και αξιολόγηση, τα οποία θα εξεταστούν ενδελεχώς από τους εταίρους του προγράμματος.