Από τη Δευτέρα, 1 Αυγούστου μέχρι και την Τετάρτη 3 Αυγούστου, το ιστιοφόρο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού  « Nave Palinuro»,  θα ελλιμενίζεται στο εμπορικό λιμάνι της Σούδας στη προβλήτα Ανδρείας. Πρόκειται για ένα πλοίο   «σκούνα»  που μετέφερε 33 μαθητές της σχολής υπαξιωματικών του Π.Ν.. που μετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετά την αποπεράτωση του πρώτου έτους σπουδών της σχολής  “Maresciali Normali “.

Ο ελλιμενισμός του πλοίου «PALINURO» στη Σούδα θα είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους μαθητές  να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά το χώρο της Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ Επιχειρησιακό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΚΕΝΑΠ), μοναδικό κέντρο που ασχολείται με  την εκπαίδευση των Ναυτικών  Μονάδων  του ΝΑΤΟ σχετικά με τις δραστηριότητες ελέγχου κυκλοφορίας εμπορική πλοίων.

Η περίοδος της  εκπαίδευσης αυτής ¨¨εν πλω¨¨  αποτελεί θεμελιώδες δομικό στοιχείο και  αντιπροσωπεύει τη φυσική ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της μαθητείας των  κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών.

Ο κύριος σκοπός είναι να αποκτήσουν οι μαθητές το πνεύμα του ναυτικού, δηλαδή μια πρώτη γνωριμία, πρακτική και άμεση, των διαφόρων δραστηριοτήτων  που συνδέονται με την άσκηση του επαγγέλματος "πλέοντας στη θάλασσα " δίνοντας στους  την κατάλληλη γνώση και  εμπιστοσύνη με το περιβάλλον εργασίας. Θέτει επίσης ως στόχο την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, την ικανότητα διαχείρισης του προσωπικού, την προσαρμοστικότητα  στο σωματικό στρες, την  απόκτηση   ηθικών αξιών και την ευκαιρία να βιώσουν τις μοναδικές παραδόσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού του πλοίου ,  οι  πολίτες που επιθυμούν να το επισκεφθούν,  θα επιτρέπεται κατά τις ακόλουθες ώρες:
Δευτέρα, 01 Αυγούστου από  15:00 - 19:00 και 21:00 - 23:00
Τρίτη 02 Αυγούστου από 10:00-12:00, 15:00 - 19:00 και 21:00 - 23:00 και 
Τετάρτη 03 Αυγούστου από  10:00-12:00, 15:00 - 19:00 και 21:00 - 23:00