Ή Διεύθυνση Δασών Χανίων  ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων νέων κυνηγών θα διεξάγονται αποκλειστικά στο χώρο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων ώρα 09.00 π.μ,  Πέμπτη 4η , 11η, 18η  και  25η / Αύγουστου και Πέμπτη 1η ,8η , 15η και 29η / Σεπτέμβριου. 

Για την λοιπή κυνηγετική περίοδο οι εξετάσεις θα διεξάγονται   και κάθε δεύτερη και τελευταία  Πέμπτη του μήνα  

Υπεύθυνο της όλης διαδικασίας το Γραφείο Θήρας της  Διεύθυνσης Δασών  τηλ:28210 84208