Από τον ΟΑΕΔ και την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χανίων  ανακοινώνεται, ότι συνεχίζονται οι εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2016-17 για επιλογή 132 μαθητών και μαθητριών, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 6 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας και με σημαντικές παροχές-πλεονεκτήματα φοίτησης από τον ΟΑΕΔ όπως:

-    Δωρεάν διετή φοίτηση
-    Αμοιβόμενη πρακτική άσκηση
-   Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ
-    Επίδομα σίτισης και στέγασης
-   Αναβολή στράτευσης
-    Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4
-   Δωρεάν μεταφορά μαθητών (Χανιά-Ταυρωνίτη-Χανιά)

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι:

1.    Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής
2.    Μαγειρικής Τέχνης
3.    Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων
4.    Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
5.    Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6.    Eγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών έργων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993-2000.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από μέχρι  31-8-2015 στη Γραμματεία της Ε.ΠΑΣ  ΧΑΝΙΩΝ του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στην ΕΠΑΣ Χανίων (Ταυρωνίτης Δήμου Πλατανιά, τηλ.2824022314)