Το Στρατολογικό Γραφείο Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την παύση λειτουργίας του την 12-08-2011 λόγω της συγχώνευσης -συνένωσης στην Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (συνένωση των ΣΓ Ηρακλείου - Χανίων - Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου).

Η Διεύθυνση της νέας ΣΥ Κρήτης θα είναι Ν. Πιτσουλάκη και Γ. Καραϊσκάκη 2 (Πατέλες) ΤΚ 71307 Ηράκλειο (Πρώην ΣΓ Ηρακλείου) με τηλ. Επικοινωνίας 2813400100, 2813400112 και ΦΑΞ 2810326977 και 2810326974.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών και η υποβολή οιουδήποτε στρατολογικού αιτήματος τους, δύναται να γίνεται και μέσω των κατά τόπους Κ.Ε.Π.