Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς – μέλη της ότι την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016, αρχίζει την παραλαβή όλων των ποικιλιών οινοσταφύλων  στο Οινοποιείο της στην  Παλιανή, στις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ

ΛΕΥΚΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΑ

€ 0,30

ΡΟΖΑΚΙ

€ 0,30

ΒΙΛΑΝΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,35

ΒΙΛΑΝΑ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

€ 0,25

ΛΙΑΤΙΚΟ

€ 0,30

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ

€ 0,35

ΜΑΝΤΗΛΑΡΙ  (10,5 Be)

€ 0,25

SYRAH

€ 0,40

ΘΡΑΨΑΘΗΡΙ, ΑΘΗΡΙ, ΔΑΦΝΙ, ΠΛΥΤΟ

€ 0,30

 

 

Όσο αφορά τα ποικιλιακά οινοστάφυλα που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, θα παραλαμβάνονται μετά από επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο από τον αρμόδιο γεωπόνο και η τιμή τους δεν θα ξεπερνά τα 0,40 €.   

            Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενου κρασιού, η οργάνωσή μας συνιστά στους παραγωγούς – μέλη της, τα οινοστάφυλα να προσκομίζονται σε πλαστικά κιβώτια (κλούβες) την ίδια μέρα της κοπής τους και απαρέγκλιτα να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

            α. Να έχουν ικανοποιητικό βαθμό ωριμότητας τουλάχιστον  12 Be για τις ερυθρές ποικιλίες και 11 Be για τις λευκές.

            β. Να μην έχουν μυκητολογική προσβολή (σάπισμα) και ηλιοεγκαύματα.

Η παραλαβή των οινοσταφύλων θα γίνεται από 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.

            Όλοι οι παραγωγοί που προσκομίζουν οινοστάφυλα στο Οινοποιείο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά την επικαιροποιημένη δήλωση  αμπελοκαλλιέργειας η οποία πρέπει να αναφέρει όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία του παραγωγού και τα χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων, που ο παραγωγός θα παραδώσει οινοστάφυλα.

Οι παραγωγοί που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το Δελτίο Αποστολής προς αποφυγήν εκκρεμοτήτων.

Τέλος ενημερώνουμε τους παραγωγούς των περιοχών Υποκαταστημάτων Αρκαλοχωρίου και Πύργου, ότι θα γίνεται παραλαβή οινοσταφύλων με τις παραπάνω προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: (2810) 378000, 378125, 378130, 791250