Η τελική ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών (επιτυχόντων και ισοβαθμούντων) για την εγγραφή των βρεφών/νηπίων στα ΚΕΠΑ, θα είναι 10/8