Σύσκεψη με στόχο τη διαχείριση των χώρων που στεγάζονται τα σχολεία –κυρίως τα νηπιαγωγεία-  του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λότζια.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιώργος Βλαχάκης, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοτικής Περιουσίας κ. Στέλα Αρχοντάκη, ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Νίκος Γιγουρτάκης και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Δημήτρης Αποστολάκης.

Αναλυτικότερα συζητήθηκαν θέματα μετακινήσεων, συγχωνεύσεων, μεταστεγάσεων νηπιαγωγείων του Ηρακλείου που στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους και δεν καλύπτουν τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων χώρων σε κάποιες περιπτώσεις αλλά ακόμα και η δημιουργία νέων δομών σε κάποιες άλλες προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Να σημειωθεί ότι το Ηράκλειο διαθέτει 101 νηπιαγωγεία.