Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ζητά την επίσπευση του έργου κατά 2-3 χρόνια και το 2021 να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο φάσεις - Πως θα γίνει η διασύνδεση

Την επίσπευση των διαδικασιών για την ηλεκτρική διαδύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021 ζήτησε από τον ΑΔΜΗΕ η ολομέλεια της ΡΑΕ στην τελευταία συνεδρίασή της, κατά την οποία ενέκρινε το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου μετοφοράς του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2017 -2026.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, για την πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης, η ΡΑΕ αποφάσισε να κατασκευαστεί όπως προτείνει ο ΑΔΜΗΕ, ενώ για τη δεύτερη, Φάση ΙΙ, η Ρυθμιστική Αρχή ζήτησε από τον ΑΔΜΗΕ να αρχίσει από φέτος την εκπόνηση της μελέτης βυθού και να επισπευστεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, το οποίο εντάσσεται στα έργα της πρώτη τριετίας.

Σκοπός είναι η Φάση ΙΙ του έργου να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του 2021 και στο πλαίσιο αυτό ο ΑΔΜΗΕ καλείται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μειωθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 

Η Φάση Ι Κρήτη - Πελοπόννησος (Χανιά - Μολάοι)

Σύμφωνα με τις μελέτες του ΑΔΜΗΕ η Φάση Ι αφορά στην  κατασκευή διασύνδεσης εναλλακτικού ρεύματος ικανότητας 2 Χ 200 MVA (2 X140 MW)- διπλό καλώδιο- μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το καλώδιο μέσω της Κισάμου θα φτάνει απευθείας στον κεντρικό υποσταθμό στην Ξυλοκαμάρα Χανίων. Να σημειωθεί πως δεν θα κατασκευαστούν κάποιες εγκαταστάσεις και η γραμμή των 150 KV θα είναι υπόγεια σε όλη την διαδρομή. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες μπορεί να ολοκληρωθεί  μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η Φάση ΙΙ Κρήτη (Ηράκλειο) - Αττική

Η Φάση ΙΙ αφορά στην διασύνδεση συνεχόμενου ρεύματος ικανότητας 2 Χ 350 MW μεταξύ της Κρήτης (περιοχή Ηρακλείου) και της Αττικής. Το κόστος κυμαίνεται από 700 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την αρχική μελέτη, το συνολικό έργο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2024 αλλά είναι δυνατόν να έλθει και δύο χρόνια νωρίτερα, το 2022 με μειωμένη τη μεταφορική ικανότητά της διασύνδεσης κατά το ήμισυ.

Όμως τώρα η ΡΑΕ ζητά από τον ΑΔΜΗΕ να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε και οι δύο Φάσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης να έχουν ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια, το 2021.

Παράλληλα ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να διευρευνήσει και τις συνέργειες και τις συνεργασίες που μπορούν να προκύψουν σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ- Κύπρου - Ελλάδος, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τον καταναλωτή.

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η ΡΑΕ στο έργο είναι επίσης ότι ζητά να χαρακτηριστεί ως 'Eργο Μείζονος Σημασίας, με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Μεταφοράς και έργου γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα ενισχύει την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στον νησί και ταυτόχρονα εξοικονομεί κόστος  πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές ρεύματος μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) μίας  χρέωσης που περιλαμβάνεται σε  όλους τους λογαριασμούς ρεύματος. 

Οι ΥΚΩ καλύπτουν τη διαφορά ανάμεσα στο υψηλό  κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπου το μόνο καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής είναι το ντίζελ και το χαμηλότερο κόστος στην ηπειρωτική Ελλάδα, προκειμένου τα τιμολόγια να είναι ενιαία σε όλη τη χώρα και να μην επωμίζονται  οι κάτοικοι των νησιών με υψηλές χρεώσεις για την κάλυψη του κόστους του ντίζελ.

Μετά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης οι υπάρχουσες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ουσιαστικά θα σταματήσουν να λειτουργούν και θα τεθούν σε καθεστώς «εφεδρείας» προκειμένου να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες.

Να σημειωθεί πως η απόσυρση των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με πετρέλαιο αποτελεί προσαρμογή της ΔΕΗ σε κοινοτικές οδηγίες περί βιομηχανικών εκπομπών και περιορισμού των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης.

(Με πληροφορίες απο businessenergy.gr)