Ένας λέει πως θα έρθουν στην Κρήτη 2.000 μετανάστες χωρίς όμως να μας πει εάν  τους ρώτησε και θέλουν.

Άλλος λέει πως θα έρθουν 3.000 μετανάστες και μάλιστα από την Γερμανία !!!

Τρίτος βγαίνει και λέει πως στην Κρήτη η κυβέρνηση θέλει να φέρει 5.000 μετανάστες.

Άντε κοπέλια. Τώρα γυρίζει. Πείτε όλοι έναν αριθμό και όποιος τον βρεί κερδίζει ένα ομοίωμα του Πινόκιο.

Α-δέσποτος