Στη δύσκολη μάχη που δίνει καθημερινά ο Δήμος Ηρακλείου και η Υπηρεσία Καθαριότητας για να κρατήσει την πόλη καθαρή, η βοήθεια των μηχανικών μέσων του Δήμου είναι καθοριστική.

Τα ειδικά μηχανήματα – σκούπες που καθαρίζουν τις κεντρικές πλατείες και τους χώρους των λαϊκών αγορών,  σε σύντομο χρονικό διάστημα πλένουν μεγάλες επιφάνειες με νερό υπό πίεση, εξαφανίζοντας κάθε είδος ρύπων.

Εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά των βενζινοκίνητων σάρωθρων, τα οποία, μετά από την απαραίτητη συντήρηση επέστρεψαν στους δρόμους της πόλης – τρία στο κέντρο του Ηρακλείου και ένα στην Βιομηχανική Περιοχή – ενισχύοντας το έργο των οδοκαθαριστών και αυξάνοντας το πεδίο δράσης τους.