Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα, με θέμα «Εκπαίδευση Δήμων Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα Ανακύκλωσης», η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, στα Χανιά.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, ενώ ανάλογη ημερίδα έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη 25/8/2016 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. 

Οι ημερίδες διοργανώνονται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το Δίκτυο ΦΟ.Δ.Σ.Α. και απευθύνονται στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους Καθαριότητας, Δημοτικούς Συμβούλους και τους εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης. Σκοπός των ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εργαζομένων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες τους και να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος τους για μια αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση στον Δήμο τους.

Οι ημερίδες θα διαρκέσουν από τις 10.00 μέχρι τις 14:30 και θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τα οφέλη του διαχωρισμού αποβλήτων και βιοαποβλήτων για το περιβάλλον, τη συνεργασία Ο.Τ.Α. με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμωνυλικών, τα οικονομικά οφέλη του νέου τρόπου διαχείρισης, τα Πράσινα Σημεία και γενικότερα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης της εκπαιδευτικής ημερίδας από Ε.Ο.ΑΝ. και Κ.Ε.Δ.Ε. 

«Εκπαίδευση Δήμων Περιφέρειας Κρήτης σε θέματα Ανακύκλωσης»

26 2016, Αυγούστου Δημαρχείο Χανίων

Πρόγραμμα

10.00 -10.15 Εγγραφές
10.15 Έναρξη Εργασιών

Α. Βαμβούκας, Δήμαρχος Χανίων Κρήτης
Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Δ. Πολιτόπουλος, Πρόεδρος ΕΟΑΝ

10.00 Χαιρετισμοί

Π. Κουρουμπλής*, Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ι. Τσιρώνης*, Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σ. Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΚΕΔΕ
Θ. Κάρδαρης, Πρόεδρος Δικτύου ΦΟΔΣΑ
Ι. Κουτράκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΙΣΑ Χανίων

11.00 - 12.00 Ομιλίες Α’ Μέρος

11.00 - 11.20 «Ο ρόλος του ΕΟΑΝ στην Εναλλακτική Διαχείριση», Δ.

Πολιτόπουλος, Πρόεδρος ΕΟΑΝ

11.20 - 11.40 «Ολιστική Διαχείριση των ΑΣΑ . Προοπτικές και εξελίξεις στην
Ευρώπη», Ομιλητής ΚΕΔΕ

11.40 - 12.00 «Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον», Ε.
Τριτοπούλου, Στέλεχος ΕΟΑΝ

12.00 - 12.15 Διάλειμμα

12.15 - 13.15 Ομιλίες Β’ Μέρος

12.15 - 12.40 «Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας και Πράσινα
Σημεία», Αρ. Ρεμούνδου, Στέλεχος ΕΟΑΝ

12.40 - 13.15 «Εναλλακτική Διαχείριση άλλων αποβλήτων (μπαταρίες, ΑΗΕΕ,

ΟΤΚΖ, έλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά)», Ε. Τριτοπούλου, Στέλεχος ΕΟΑΝ

13.15 - 14.30 Συζήτηση - Συμπεράσματα