Μεγάλο ήταν το ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων στο Ρέθυμνο που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. Αναλυτικά σε σύνολο 644 ατομών σε ΓΕΛ πέτυχαν οι 465 να εισαχθούν σε σχολή ανώτερης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ δεν κατέγραψαν υψηλό ποσοστό επιτυχίας καθώς μόνο το 36% των υποψηφίων είναι επιτυχόντες και συγκεκριμένα οι 46 σε σύνολο 130 υποψηφίων.

Δείτε τον πίνακα με τα στατιστικά στοιχεία