Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:55 στο Δημοτικό κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος) το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 28 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:
      
Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτών.  

⦁    Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης.

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Επιστροφές χρημάτων.

⦁    Έγκριση του αρ. 1/06-07-2016 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80.

⦁    Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το πρόγραμμα RERUM.  

⦁    Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη» και έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.  

⦁    Παράταση εργασιών συντήρησης οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης οδών).

⦁    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κτηρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο του Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020 και της πρόσκλησης Η2020-DS-SC7-2016, στη θεματική DS-02-2016: Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο για την Τοπική Δημόσια Διοίκηση, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους Ιδιώτες.    

⦁    Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού.

⦁    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου».

⦁    Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασιτών Δήμου Ηρακλείου».

⦁    Τροποποίηση στοιχείων κειμένου Απόφασης Υλοποίησης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν.4389/2016.

⦁    Έγκριση μεταφοράς υλοποίησης του προγράμματος «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και του απασχολούμενου σε αυτό προσωπικού ΙΔΟΧ, από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου.

⦁     Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020», Α.Π. 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 2608/16-6-2016 πρόσκλησης, Κωδικός ως δικαιούχος φορέας του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Δράση 9.ii.1. Κέντρα Κοινότητας».

⦁    Ορισμός εκπροσώπων Γενικής Συνέλευσης Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

⦁    Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Yλικών και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών – Υπηρεσιών σύμφωνα το Ν. 4412/2016.  

⦁    Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Eπιτροπής για την τελετή απονομής του βραβείου Ηθικής Τάξης έτους 2016.

⦁    Ακύρωση 566/2016 απόφασης του Δ.Σ. (Έγκριση εκδόσεων αφιερωμένες στο «Έτος Νίκου Καζαντζάκη») και λήψη νέας με βάση τον ισχύοντα νόμο 4416/2016.

⦁    Ακύρωση της αριθμ. 562/2016 απόφασης Δ.Σ. για την «Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός».

⦁    Ακύρωση της 563/2016 απόφασης του Δ.Σ. για την  «Περίφραξη αμαξοστασίου του Δήμου».

⦁    Προμήθεια ειδών ρουχισμού, υπόδησης κ.λ.π. έτους 2016 για το ένστολο προσωπικό της Δ/νσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 2ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Ρασούλη Ιωάννη στην Αθήνα.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

⦁    Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.