Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

⦁    Από 1/09/2016 ξεκινά η φοίτηση των βρεφών και νηπίων με Επανεγγραφή. Οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν στον Παιδικό Σταθμό αίτηση επανεγγραφής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική δήλωση, κάρτα υγείας παιδιού, αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας παιδιού και εμβολίων).

⦁    Από 5/09/2016 ξεκινά η φοίτηση των βρεφών και νηπίων με ΕΣΠΑ.

⦁    Από 12/09/2016 ξεκινά η φοίτηση των βρεφών και νηπίων νέων Εγγραφών.

⦁    Επίσης η διαδικασία Voucher που αφορά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Μ. Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71202 ΤΗΛ. 2810-300100), και ώρες 09:00 έως 13:00 από 25/08/2016 έως 1/09/2016.

⦁    Το Voucher θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο Σύμβασης, καθώς και το έντυπο εξουσιοδότησης (τα οποία βρίσκονται στο http://www.eetaa.gr/)

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία Voucher, δεν θα ληφθεί υπ’ όψη η σειρά προτεραιότητας.
Η κατανομή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς θα γίνει βάση της φοίτησης τους στο ΚΕΠΑ που φοίτησαν το προηγούμενο έτος καθώς επίσης και η εντοπιότητα των γονέων.