Η νέα διοίκηση της ΕΠΣ Χανίων ανακοίνωσε ότι κάθε ενδιαφερόμενος για τη θέση του Ενωσιακού προπονητή, που θα έχει τα απαιτούμενα προσόντα, θα μπορεί να καταθέτει την αίτησή του μέχρι την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης:

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, προκειμένου να καλύψει την θέση του Ενωσιακού προπονητή για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016 -2017, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται κάτωθι να τα καταθέσει στην γραμματεία της Ενώσεως, έως και την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13.00.

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο ή πιστοποιητικό διπλώματος UEFA B’ τουλάχιστον [άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών].
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
4. Τίτλος Σπουδών [Αντίγραφο διπλώματος].
5. Βιογραφικό Σημείωμα
6. Δύο [2] πρόσφατες φωτογραφίες.

Με τη σημείωση ότι, όποιος τελικά επιλεγεί για τη θέση του Ενωσιακού, θα έχει την υποχρέωση να προσκομίσει άμεσα, πρωτότυπο ποινικό μητρώο.