Δημόσια   συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  θα γίνει την Δευτέρα 29/8/2016  και ώρα 10.00    στην αίθουσα  συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη»  που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: «  Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και    Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων».