Η υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων από την Ε.Ε. πάνω σε θέματα προστασίας, προώθησης και ανάδειξης των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και των Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων (ΙΠΠ), συζητήθηκε μεταξύ άλλων στις Βρυξέλλες στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Το Ρέθυμνο έδωσε το παρόν στην συνάντηση ως το 32ο μέλος του Δικτύου, παρουσιάζοντας την ταυτότητά του συστήνοντας τα πιστοποιημένα προϊόντα της Κρήτης:

Τη γραβιέρα και την ξυνομυζήθρα Κρήτης, τη θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνου, το ελαιόλαδο Βορείου Μυλοποτάμου, προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) καθώς και το κρητικό παξιμάδι, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Ρεθύμνου δεν έχασαν την ευκαιρία να μυήσουν τα υπόλοιπα μέλη του Δικτύου στις τοπικές γεύσεις του κρασιού και της τσικουδιάς.

Το περιεχόμενο της συνάντησης γενικά:

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η ανάγκη για την ακόμα μεγαλύτερη ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων της κάθε Ευρωπαϊκής Περιφέρειας με στόχο την αναβάθμιση της εμπορικής τους αξίας.
Παράλληλα, αναφέρθηκαν οι αρχές που στηρίζει το Δίκτυο AREPO ενόψει της νέας μεταρρύθμισης όπως ότι τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να στηρίζονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τονίστηκε ότι οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες είναι κρίσιμοι παράγοντες της Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος το Δίκτυο AREPO εξέτασε δράσεις για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις τρίτες χώρες,την υιοθέτηση καινοτομιών στα θέματα των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης αλλά και ενέργειες που θα διαμορφώσουν συνείδηση στους καταναλωτές ώστε να ξεχωρίζουν και να αναζητούν τα προϊόντα με ιδιαίτερη βιογραφία και ιστορία.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook