Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση του κάστρου στα Άπτερα έκανε ο απόφοιτος του ΤΕΙ Κρήτης, Μιχάλης Τσιράκης, στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στο Multimedia Content lab του ΤΕΙ Κρήτης.

Η εργασία συμμετείχε στα Europrix TopTalent Awards που είχαν διεξαχθεί στην Αυστρία κερδίζοντας το ΤΤΑ Quality Seal 2006.