Ημερίδα με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές του συνεχώς εξελισσόμενου και αναπτυσσόμενου κλάδου της Κρητικής Τυροκομίας, διοργανώνει την Παρασκευή 2/9/2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης η εταιρεία Cretachem. 

Η Cretachem δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του εργαστηριακού εξοπλισμού, των αναλωσίμων και των χημικών αντιδραστηρίων. Από το 2006 η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας γάλακτος σαν αποκλειστική αντιπρόσωπος της Chr. Hansen (ένζυμα, καλλιέργειες, καθώς και άλλα προϊόντα για την μεταποίηση και έλεγχο του γάλατος) για όλη την Κρήτη. 

Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφία μας για την διασύνδεση του Κρητικού τυροκόμου με τις διεθνής τάσεις της αγοράς σε θέματα διοργανώνουμε ημερίδα την Παρασκευή, 2/9/2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 23). 

Η ημερίδα με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές του κλάδου της τυροκομίας στην Κρήτη», θα εστιάσει σε θέματα.

1.    Παραγωγής
2.    Συσκευασίας
3.    Γεύσης
4.    Ελέγχου

Σκοπός της ημερίδας είναι η πρόληψη  των προβλημάτων  κατά την  παραγωγική διαδικασία, η μετάδοση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την παραγωγή νέων γαλακτοκομικών προϊόντων, η δημιουργία καινοτόμας προσέγγισης σε οργανωτικά και επιχειρησιακά θέματα του τυροκομείου, όπως και ο εμπλουτισμός της αλυσίδας αξίας του.

Συνοπτικά κατά τη διάρκεια της ημερίδας:

•    θα γίνει παρουσίαση και επίδειξη τεστ ανίχνευσης αντιβιοτικών στο γάλα (σειρά Betastar και Aflatoxin Μ1),
•    θα παρουσιαστούν και θα δοκιμαστούν τυριά γνωστά και άγνωστα στην εγχώρια αγορά αξιολογώντας το βαθμός δυσκολίας παραγωγής τους,
•    θα αναλυθούν από τους υπεύθυνους της Chr. Hansen Ελλάς ΑΒΕΕ τεχνικά ζητήματα παραγωγής (φαινόμενο φάγων) και επιχειρησιακής στρατηγικής (διεθνή τάση αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων)
•    εκπρόσωπος της Multivac ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ θα παρουσιάσει σύγχρονες εφαρμογές συσκευασίας
•    τέλος, από εκπροσώπους των εργαστηρίων αναλύσεων ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΤΡΟΦΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ο.Ε. θα αναλυθούν ζητήματα επισήμανσης προϊόντων, ζητήματα ονομασίας προέλευσης και θα τονιστεί η σημασία των εργαστηριακών αναλύσεων και ζητημάτων αυτοελέγχου των τυροκομείων.  

Σαν Cretachem πάντοτε με ενθουσιασμό θα συνδράμουμε ώστε να πραγματοποιηθεί κάθε καινούρια ιδέα (καινοτόμα επιχειρησιακή προσέγγιση, πρωτοποριακά συστήματα ποιοτικού ελέγχου, καινούριοι κωδικοί προϊόντων). Με όπλο τη πολυετή εμπειρία της Chr. Hansen στο χώρο της βιομηχανίας γάλακτος, είμαστε σε θέση να μελετήσουμε και να προτείνουμε την πλέον ορθή και συμφέρουσα λύση για να καλύψουμε τις απαιτήσεις και του πλέον απαιτητικού χρήστη – τελικού καταναλωτή.  

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Η ημερίδα πραγματοποιείται με απώτερο σκοπό την μεταφορά της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας στην αγορά της Κρήτης, την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία & στην διαχείριση των επιχειρήσεων.
Χρόνος και ημερομηνία διεξαγωγής: 2/9/2016 κατά τις ώρες 11:00-14:00.
Τόπος: Επιμελητήριο Ρεθύμνου (Εμμ. Πορτάλιου 23)