Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» και «Φαιστός» πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που υπάρχουν στο Δημόσιο Σχολείο και συνολικά τα ζητήματα που απασχολούν τη Δημόσια Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό. 

Σε σχετική ανακοίνωση των συλλόγων αναφέρονται τα εξής:

Το πρώτο ζήτημα που θέσαμε, όπως κάνουμε σε κάθε μας κινητοποίηση, ήταν οι μόνιμοι διορισμοί που είναι αναγκαίοι να γίνουν στην Εκπαίδευση, στη Γενική και Ειδική Αγωγή. Η απάντηση που μας δόθηκε είναι πως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα διαμορφωθεί ο τρόπος διορισμού, αλλά το μεγάλο πρόβλημα για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών είναι τα δημοσιονομικό κόστος. 

Στη συνέχεια αναφερθήκαμε πως οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο σύνολό τους για όλες τις ειδικότητες πρέπει να γίνεται σε μία μεγάλη φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, και να ακολουθούν συμπληρωματικές προσλήψεις για τα κενά που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στο θέμα των αναπληρωτών αναφέρθηκε πως στις Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σε προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων στην Π.Ε. και Δ.Ε. και ο αριθμός θα ξεπεράσεις τις 10.000 εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ζητήσαμε πως πρέπει επιτέλους να αποδοθούν οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εδώ αναφέρθηκε πως είναι στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και πως εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Ακόμη, ζητήσαμε διευκρινήσεις σχετικά για τον «ενιαίο τύπο ολοήμερου νηπιαγωγείου» και τον «καθορισμό του διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία», αλλά θέσαμε και το διαχρονικό μας αίτημα για υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.
 Στο ζήτημα του νέου τύπου νηπιαγωγείου διευκρινίστηκαν τα παρακάτω:

    Όταν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου του /της νηπιαγωγού είναι στις 7:45 (πρόωρη υποδοχή), η λήξη είναι στις 11:50, αλλά συμμετέχει στην εφημερία του 2ου διαλείμματος έως 12:10.

     Όταν η έναρξη είναι στις 8:30, η λήξη είναι στις 13:00. Το διδακτικό ωράριο της νηπιαγωγού του ολοήμερου προγράμματος αρχίζει στις 12:10 (συμμετέχει όμως στην εφημερία από 11:50- 12:10) και λήγει στις 16:00.Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου δύναται να συμπληρώνει την 5η διδακτική της ώρα με διοικητική εργασία, ανεξάρτητα αν θα είναι στο υποχρεωτικό ή στο προαιρετικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε ένα 1/θέσιο νηπιαγωγείο που λειτουργεί και ολοήμερο πρόγραμμα θα εργάζονται 2 νηπιαγωγοί και θα έχει 5 διδακτικές ώρες η κάθε μία.
    Με Πρόωρη υποδοχή (7:45- 8:30) μία εκπαιδευτικός θα ξεκινά το διδακτικό της ωράριο 7:45 και θα λήγει 11:50 (12:10 με την εφημερία) και η άλλη θα ξεκινά 12:10 (11:50 με την εφημερία) και θα λήγει στις 16:00. Χωρίς Πρόωρη υποδοχή μία εκπαιδευτικός θα ξεκινά το διδακτικό της ωράριο 8:30 και θα λήγει 13:00 και του ολοήμερου προγράμματος η νηπιαγωγός θα ξεκινά το διδακτικό της ωράριο 12:10 (11:50 με την εφημερία), και θα λήγει στις 16:00. Σε αυτή την περίπτωση η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, ανεξάρτητα αν θα είναι στο υποχρεωτικό ή στο προαιρετικό πρόγραμμα,  θα κάνει τέσσερις (4) διδακτικές ώρες στην τάξη και θα συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα της σε διοικητικό έργο.
    Η υποδοχή  των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών, γίνεται 7:45 – 7:55 για την πρόωρη υποδοχή και 8:20-8:30 για το υποχρεωτικό πρόγραμμα.   Η προετοιμασία για αποχώρηση των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών, 12:50 – 13:00 για το υποχρεωτικό πρόγραμμα και 15:50 – 16:00 για το ολοήμερο.

Επιπλέον, θίξαμε το ζήτημα της νέας τροπολογίας για την Ειδική Αγωγή, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, και επισημάναμε πως τα διαχρονικά λάθη της πολιτείας έχουν τεράστιες επιπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα όλων των συναδέλφων που εργάζονται στον ευαίσθητο αυτό τομέα. Θεωρούμε πως η ουσιαστικότερη λύση στο ζήτημα είναι οι Μόνιμοι Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και ένας διάλογος μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, της Ομοσπονδίας και των άμεσα εμπλεκομένων συναδέλφων προκειμένου να καθοριστεί ένα δίκαιο σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών κι ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που θα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και θα εξασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων. 
Τέλος, για το θέμα της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων στις 1-9-2016 θα κοινοποιηθούν στους συναδέλφους οι αποφάσεις της ΔΟΕ.