Το 37% των πόρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εκχωρείται στις Περιφέρειες οι οποίες θα κληθούν να το διοχετεύσουν σε δημόσιες και ιδιωτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Η πρώτη φάση της εκχώρησης, αφορά κονδύλια ύψους 800 εκατ. ευρώ, τα οποία μεταξύ άλλων θα διατεθούν για επενδύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, για ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικά πάρκα και ζώνες καθώς και ίδρυση επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Από το ποσό των 800 εκατομ. ευρώ θα διατεθούν στην Κρήτη 74,6 εκατ. ευρώ. Στις υπόλοιπες περιφέρειες θα κατανεμηθούν ως εξής:Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 74,9 εκατ. ευρώ, Κεντρική Μακεδονία 143,1 εκατ. ευρώ, Δυτική Μακεδονία 46,6 εκατ. ευρώ, Θεσσαλία 81,8 εκατ. ευρώ, Ήπειρος 43,8 εκατ. ευρώ, Ιόνια Νησιά 22 εκατ. ευρώ, Δυτική Ελλάδα 76,3 εκατ. ευρώ, Στερεά Ελλάδα 66,6 εκατ. ευρώ, Πελοπόννησος 81 εκατ. ευρώ, Αττική 22,5 εκατ. ευρώ, Βόρειο Αιγαίο 38,4 εκατ. ευρώ, Νότιο Αιγαίο 25,3 εκατ. ευρώ

Οι Περιφέρειες θα πρέπει αν σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις χωρικές στρατηγικές τους επιλογές σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα με στόχο την αποκέντρωση και τη μείωση της γραφειοκρατίας.