Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού μας Συμβουλίου με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου κ. Γιώργο Βλαχάκη. 

Στη συνάντηση αυτή υπήρξε αμφίπλευρη ενημέρωση για το ζήτημα που αφορά τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας που γίνονται αυτή την περίοδο στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του δήμου. Τονίστηκε από την πλευρά μας πως η σχολική στέγη στο δήμο Ηρακλείου, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις. Επισημάναμε, ειδικότερα, το κτιριακό πρόβλημα που έχουν αρκετά νηπιαγωγεία αλλά και ορισμένα δημοτικά σχολεία.

Επίσης, συζητήσαμε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση νέων γεωγραφικών ορίων μεταξύ των σχολικών μονάδων, ώστε να εξαλειφθούν προβλήματα που προκύπτουν με τις εγγραφές των μαθητών. Μας ειπώθηκε πως στο ζήτημα αυτό θα γίνουν προσπάθειες με στόχο να διαμορφωθούν τα νέα όρια που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος. 

Ακόμη, θέσαμε την πρόταση να ιδρυθεί και στο Ηράκλειο ένα Μουσείο Σχολικής Ζωής, ένας χώρος πολιτισμού που θα αναδεικνύει την εκπαιδευτική πρακτική του παρελθόντος, ένας χώρος που θα προβάλει το σχολικό υλικό και το πλαίσιο της παιδαγωγικής πράξης των περασμένων ετών. Υπογραμμίσαμε πως η εκπαιδευτική κοινότητα θα σταθεί αρωγός αυτής της προσπάθειας.

Τέλος, συζητήθηκε και η εκ νέου συνεργασία του Συλλόγου μας με την Αντιδημαρχία Παιδείας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, που θα αφορούν την εκπαιδευτική, γονεϊκή και μαθητική κοινότητα.