Επιστολή με την οποία τεκμιριώνει την αντίθεσή του στην τροπολογία του Υπουργού Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευση, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους βουλευτές του νομού ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου Palso:

"Τροπολογία Υπουργού κ. Φίλη για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Κατατέθηκε εκπρόθεσμα πράγμα για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε και εμείς και οι βουλευτές.

Στην αιτιολογική έκθεση που και αυτή κατατέθηκε εκπρόθεσμα η αιτιολογία είναι:

α) Εξασφάλιση συνθηκών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Σχόλιο: Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποδεικνύεται με τους τίτλους σπουδών και όχι με το αντίγραφο της σύμβασης εργασίας που πρέπει να υποβάλλουμε στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ υποβάλλεται (για εργασιακούς και ασφαλιστικούς λόγους) στη διεύθυνση εργασίας και το ΙΚΑ.

β) Εξασφάλιση της νομιμότητας με την καταβολή προσαυξημένων αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης καθηγητών Κυριακές και αργίες και με τον καθορισμό πλήρους ωραρίου 21 ωρών με απονομή ενσήμων για 25 ημέρες.

Σχόλιο: Οι ημέρες αργιών και η υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή όχι ανάλογα με το είδος της αργίας αναφέρονται ρητά στο μόνο νόμο που υπάρχει για αυτά τα θέματα που είναι το Βασιλικό Διάταγμα 748/66. Τόσο στο θέμα των αργιών,  όσο και στο θέμα του πλήρους ωραρίου των 21 ωρών, δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, επειδή  στον ιδιωτικό τομέα οι αργίες, όπως και το ωράριο εργασίας, ορίζονται μόνο με νόμο και όχι με υπουργικές αποφάσεις, ιδιαίτερα όταν ο υπουργός δεν έχει εξουσιοδότηση για  αυτό. Διαφοροποίηση υπάρχει και νοείται μόνο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το δημοσιονομικό δίκαιο. Για τον ιδιωτικό τομέα η επίκληση από την ΟΙΕΛΕ και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της υπουργικής απόφασης Δ5/5500/4-11-1983 (ΦΕΚ 652 Β΄) καθώς και της συλλογικής σύμβασης 64/2001 είναι τελείως αβάσιμες, γιατί η συλλογική σύμβαση έχει λήξει από καιρό και δεν υπάρχει άλλη. Επιπλέον η υπουργική απόφαση πουθενά δεν αναφέρει τις υποχρεώσεις εργοδότη, διότι σέβεται την υφιστάμενη τότε νομοθεσία (βασιλικό διάταγμα) και ο υπουργός δεν είχε εξουσιοδότηση νόμου να κάνει κάτι άλλο, διότι ο νόμος του 82 που επικαλούνται αναφέρεται μόνο στα δημόσια σχολεία και στα ιδιωτικά γενικής εκπαίδευσης σχολεία.

γ)      Για την αποκατάσταση της νομιμότητας καθορίζει πλήρες ωράριο 21 ωρών και απονομή 25 ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού. Η νομιμότητα όσον αφορά τις αποδοχές και τα ωράρια για τον ιδιωτικό τομέα καθορίζονται μόνο από το εργασιακό δίκαιο, την εθνική συλλογική σύμβαση και τις τυχόν υπάρχουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  Για το δημόσιο από το δημοσιο-υπαλληλικό κώδικα και εκεί βάσει του νόμου του 82 υπάγονται και τα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Σχόλιο: Για τα φροντιστήρια και τα κ.ξ.γ. υπάρχει μόνο ο νόμος 2545/40 (όσες διατάξεις του δεν έχουν καταργηθεί), το εργασιακό δίκαιο και ο νόμος για την αδειοδότηση των εκπαιδευτηρίων (ΕΟΠΠΕΠ). Πουθενά σε αυτούς δεν υπάρχει διάταξη που να δίνει το δικαίωμα καθορισμού αμοιβών ή ωραρίου.

Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

α) Θεσπίζεται δικαίωμα λήψης αποδοχών χωρίς εργασία σε αργίες και διακοπές.

Σχόλιο: Πρόκειται για καινοφανές δικαίωμα όσον αφορά σε διακοπές και άνευ αντικειμένου όσον αφορά στις αργίες, διότι προβλέπονται από το εργασιακό δίκαιο και το βασιλικό διάταγμα. Ο δημοσιο-υπαλληλικός κώδικας (εργοδότης το κράτος) μπορεί να ορίζει πότε η επιχείρηση του θα είναι ανοιχτή. Στον ιδιωτικό τομέα όμως είναι αδιανόητο να ορίζεται από το δημόσιο.

Η σημαντικότερη παρατήρηση: Πουθενά δεν αναφέρεται ότι με τον ορισμό πλήρους ωραρίου υπάρχει διπλασιασμός των μη προβλεπομένων από το νόμο αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα που μνημονιακά απαγορεύεται και ασφαλώς όχι χωρίς καν συλλογική σύμβαση εργασίας.

Έκθεση αξιολόγησης ρυθμίσεων (από την νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή)

α) Αναγκαίες για τα κ.ξ.γ. η εξασφάλιση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας

β) Επιφέρουν θετικά αποτελέσματα σε ευρείες κοινωνικές ομάδες: μαθητές (!;) γονείς (!;), καθηγητές και διδάσκοντες (ασφαλώς ωφελούνται οικονομικά).

γ) Αναγκαίες γιατί δεν υπάρχει κώδικας ρυθμίσεων συναφών με τις προτεινόμενες. Σχόλιο: Το βασιλικό διάταγμα δεν υπάρχει; Το εργασιακό δίκαιο δεν υπάρχει; Οι ν.2545/40 και 4093/2012 δεν υπάρχουν; Η ασφαλιστική νομοθεσία δεν υπάρχει; Οι μνημονιακοί νόμοι δεν υπάρχουν;

Τελικό αλλά όχι ελάχιστο σχόλιο: Οι ωρομίσθιοι καθηγητές στο δημόσιο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου δεν δικαιούνται δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας, αμοιβές στις αργίες. Προκειμένου να συμπληρώσουν τις 23 ώρες εβδομαδιαία εάν συμπέσει να υπάρχει αργία τις πραγματοποιούν κάποια άλλη μέρα. Όπως διαπιστώνουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά."