Ξεκινησαν οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του ΓΝΗ «Βενιζέλειο» για το Α΄ εξάμηνο του σχολικού έτους 2016-2017.

Οι εγγραφές για το Α΄ εξάμηνο ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» σχολικού έτους 2016-2017, Θα πραγματοποιηθούν:
                                      1 -15 Σεπτεμβρίου 2016.
Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ.) η η φοίτηση πραγματοποιείται σε πρωινό ωράριο, παρέχεται δωρεάν και είναι συνολικής διάρκειας 5 εξαμήνων.
- 4 εξαμήνων Θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης
  - 1 εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν:

Οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος.

Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Τα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (υποχρεωτικό)

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) (υποχρεωτικό).

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικό).

4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα (εάν υπάρχει).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας.

6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει επιλογή βάση μοριοδότησης.

Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕK
Ώρες: 9:00 π.μ-13:00 μμ  
Τηλ. 2810238844
 Δ/νση:  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πτέρυγα Π (100), Λεωφόρος Κνωσσού  ΤΚ 71409

(Το ΔΙΕΚ βρίσκεται στο κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης πίσω από το ΓΝΗ «Βενιζέλειο» και συγκεκριμένα στην Πτέρυγα Π, μετά το κοινωνικό ιατρείο).