Το Τσατσαρωνάκειο Πολύκεντρο της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ανακοινώνει την  συνεργασία του με τον πιστοποιημένο φορέα Unicert και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας Frederick και παρέχει την δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών εξ΄ αποστάσεως, στα εξής αντικείμενα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Ναυτιλιακή Διοίκηση, Ειδική Εκπαίδευση, Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία, Διασφάλιση Ποιότητας, Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας. Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια τριών Ακαδημαϊκών Εξαμήνων και είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ (ομοταγή με τα Ελληνικά ΑΕΙ).

Πληροφορίες: Τηλ.: 28220-24184 (14.00μ.μ.-21.00μ.μ.), e-mail: [email protected]