Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης  Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσεται στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ».

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του Ανισόπεδου Κόμβου Κουνάβων και την αναβάθμιση της κύριας οδού του κόμβου του σε αρτηρία, με διαχωρισμένο κατάστρωμα κυκλοφορίας.

Ο  κόμβος βρίσκεται στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος, στο τμήμα Άγιος Σώζων – Αλάγνι. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος 1,4 km (χ.θ. 3+366,00 – χ.θ. 4+804,00 της αρτηρίας) και περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, επέκταση υφιστάμενων κάτω διαβάσεων, οχετών, δικτύων αποχέτευσης – αποστράγγισης, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλισης, εργασίες ηλεκτροφωτισμού, γεωτεχνικά έργα και φυτοτεχνικές εργασίες. Για το έργο αυτό έχουν συντελεστεί όλες οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις γης.

Tο έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης – Δ/νση Τεχνικών Έργων   με προϋπολογισμό 6.622.800,00€.