Η Ένωση Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της οι οποίοι έχουν απορριφθεί από την εξισωτική αποζημίωση έτους 2015 ότι, μπορούν από σήμερα και για 10 ημέρες να υποβάλλουν ένσταση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επίσης οι παραγωγοί που επιθυμούν να υποβάλλουν διοικητική πράξη διόρθωσης προφανών σφαλμάτων στη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2016, όπως για παράδειγμα (διόρθωση προσωπικών στοιχείων, ένσταση επιλεξιμότητας, άρση επικάλυψης και υποβολή εκπρόθεσμης ενεργοποίησης λόγω ανωτέρας βίας), να προσέλθουν μέχρι τέλος το μήνα στο κεντρικό μας κατάστημα και στα περιφερειακά καταστήματα Αρκαλοχωρίου, Πύργου και Καστελίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα :

Ηράκλειο:       2810378174 – 2810378136 - 2810378142  

Αρκαλοχώρι:  2891022223

Πύργος:          2893022309

Καστέλι:          2891031262