Ο Επίκουρος Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης συμμετέχει ως Σύμβουλος του Διεθνούς Επιμελητηρίου για τον Δρόμο του Μεταξιού, στο επιχειρηματικό συνέδριο για τον Δρόμο του Μεταξιού που γίνεται στο Σιάν της Κίνας 5-8 Σεπτέμβρη.

Η Ελλάδα μαζί με 51 άλλες χώρες συμμετέχει στη συνάντηςη για αυτό το τεράστιο αναπτυξιακό σχέδιο διανομής εμπορευμάτων και υπηρεςιών μεταξύ Ανατολής και Δύςης στο οποίο προβλέπεται να επενδυθούν περίπου 3 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετιών. Ο Δρόμος του Μεταξιού επηρεάζει πάνω από 60 χώρες και περίπου τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ένα από τα μεγαλύτερο παγκόςμια σχέδια που θα επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο για αρκετούς από τους επόμενους αιώνες.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχοντας προβλέψει τα μελλοντικά ωφέλη της χώρας μας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεςιών μέσω του Δρόμου του Μεταξιού προς της χώρες της Ανατολής.

Επίσης η προσέλκυση τουριστών από τις χώρες της Ανατολής εξασφαλίζουν ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος σε νέες αγορές. Ενδιαφέρον για την χώρα μας είναι ο θαλάσσιος δρόμος του Μεταξιού που καταλήγει στον Πειρεά αλλά και ο e-Silk Road, μια ψηφιακή on line πλατφόρμα για εξ αποστάσεως αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπου οι προμηθευτές θα επικοινωνούν κατευθείαν με τους καταναλωτές και αντίστροφα. 
Επίσης το Πολυτεχνείο Κρήτης ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο για τον Δρόμο του Μεταξιού και στην Διεθνή "Δεξαμενή Σκέψεων" (think tank) για το Δρόμο του Μεταξιού.

Σιάν Κίνας 06/09/2016
Γιώργος Ατσαλάκης Επίκουρος Καθηγητής Π. Κ.