Τα κενά για τα σχολεία του Ρεθύμνου θέλει να επισημάνει προς τους συναδέλφους του, δασκάλους και καθηγητές ο Στέλιος Ορφανουδάκης .

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, καθορίστηκαν ονομαστικά τα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου για δασκάλους και νηπιαγωγούς κι οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων. 

Ως νομός Ρεθύμνου, τα κενά που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 400 για όλες τις ειδικότητες.

Στη γενική αγωγή τα κενά είναι περίπου 200 κι άλλα τόσα στην Ειδική Αγωγή και Τμήματα Ένταξης. Πιο συγκεκριμένα τα κενά στους δασκάλους είναι περίπου 63, στους νηπιαγωγούς 37, στους δασκάλους ειδικής αγωγής 12 και στους νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής 4. Παρακάτω σας παραθέτω πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής με τα συγκεκριμένα κενά ανά σχολική μονάδα. Στο τέλος, ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία που έστειλε η Διεύθυνση Ν. Ρεθύμνου με τις λειτουργικές ανάγκες του νομού στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης, ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών.

Επειδή, η πρόσληψη των αναπληρωτών θα γίνει και από κονδύλια ΕΣΠΑ και ΠΔΕ ως Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών, για να μην παραβιαστεί για άλλη μια φορά η σειρά των συναδέλφων μας, προτείνουμε:

α) Να κάνουν αιτήσεις οι συνάδελφοι αναπληρωτές σε όλα τα κενά των ΠΥΣΠΕ
β) Να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη σειρά τους, όπως θα διαμορφωθεί και με τα κοινωνικά κριτήρια και
γ) Όσοι συνάδελφοι τοποθετηθούν στα ολιγοθέσια να υπογράψουν σύμβαση μέσω ΠΔΕ.