Επιστολή στον δήμαρχο Ηρακλείου αναφορικά με το κέντρο καύσης νεκρών απέστειλε η δημοτική παράταξη "Ηράκλειο Ενεργοί Πολιτες".

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται:

"κ. Δήμαρχε

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/2 2016 πήρε μία μεγάλη απόφαση. ( 51/2016).  Να προχωρήσει στην δημιουργία κέντρου καύσης νεκρών.

Δημιουργήθηκε μια διαπαραταξιακή επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία, τεχνική και οικονομική, όρων και προϋποθέσεων, για την υλοποίηση του παραπάνω θέματος.

Συμφωνήσατε με την πρόταση μας και ορίσατε χρονικό όριο 4 μηνών για την διατύπωση τω ν προτάσεων της επιτροπής.

Δυστυχώς σήμερα 5/9/2016, επτά μήνες μετά, όχι μόνο δεν συζητάμε πρόταση αλλά αυτή ούτε καν έχει επεξεργαστεί.

Η λειτουργία της επιτροπής ….. είναι ζητούμενο. Έκανε δύο συνεδριάσεις, με δύο διαφορετικούς επικεφαλείς ( Αναστασάκης, Καραντινός) και μία τρίτη ή οποία ανεβλήθη και από τότε αγνοείται ………

Ποιοι οι λόγοι απομάκρυνσης από την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου;

Δεν θέλομε να πιστέψομε, ότι και αυτή η αθέτηση είναι μέρος συμφωνιών ηρεμίας της Δημοτικής σας παράταξης, ή υψηλότερη επιβολή.

Στο προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού, δεν υπάρχει καμιά αναφορά ούτε στο κεφ 45 (νεκροταφεία) ούτε στο κεφάλαιο των έργων

κ. Δήμαρχε

Η δημιουργία του κέντρου αποτέφρωσης, ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο με δική σας εισήγηση και πρωτοβουλία.

Σήμερα απαιτείται έμπρακτα να δείξετε αποφασιστικότητα στην υλοποίηση της.

Απλά, σύντομα έστω σε ένα θέμα υλοποιείστε τις εξαγγελίες σας. "