Στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της Ε.Ε., ΄΄ COTER ΄΄ ,  συμμετέχει ο Γιάννης Κουράκης  που πραγματοποιείται στο Λέρικ, στους Νήσους  Σέτλαντ της Σκωτίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Το θέμα  που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση είναι η « Υπέρβαση των φραγμών στην οικονομική ανάπτυξη - Η οπτική ενός απομακρυσμένου νησιού».

Ο Γιάννης Κουράκης, θα τοποθετηθεί  στη συνεδρίαση με θέμα τα ``Εμπόδια για την ανάπτυξη της Κρήτης - Τοπικές πρωτοβουλίες για την υπέρβασή τους ΄΄ και θα καταθέσει προτάσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών στήριξης των νησιών από την Ε.Ε.