Το ΓΕΛ Αλικιανού μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+  (την περίοδο 2014-2016) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή του σχολείου σε δεύτερο κατά σειρά Πρόγραμμα ERASMUS+  μαζί με σχολεία από άλλες τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες  Ουγγαρία , Πολωνία , Σλοβακία και Ρουμανία.  Το νέο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από καθηγητές του Λυκείου Αλικιανού σε συνεργασία με καθηγητές από τις συμμετέχουσες χώρες.

Ο τίτλος του Προγράμματος είναι «Εκπαίδευση, επάγγελμα και αγωγή Ευρωπαίου πολίτη». Το πρόγραμμα είναι πολυεπίπεδο και διεπιστημονικό και σχετίζεται κυρίως με τις επιστήμες , τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση , τις τέχνες , τα επαγγέλματα, την επιχειρηματικότητα και τις ξένες γλώσσες.

Οι μαθητές και οι καθηγητές εκτός του γνωστικού περιεχομένου του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να έλθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς , να γνωρίσουν και συνεργαστούν με ανθρώπους διαφορετικών προελεύσεων, με  διαφορετικές θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές αναφορές.

Καλούμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλουν αυτή τη  δραστηριότητα του ΓΕΛ Αλικιανού ώστε να εδραιωθεί η αξία του προγράμματος ERASMUS+ στην τοπική κοινωνία.