Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο γεύμα που παρέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Σταθάκης επεσήμανε ότι τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία σταθεροποιείται: την άνοιξη το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το χειμωνιάτικο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους μετά το 2009. Υπάρχουν, μάλιστα, όπως τόνισε, βάσιμοι λόγοι αισιοδοξίας ότι το β’ εξάμηνο η οικονομία «ανεβάζει ταχύτητα» και μέχρι τον Ιούνιο 2017 θα «τρέχει» με ρυθμό 2,7% σε 12μηνη βάση.

Οι λόγοι αυτοί συνοψίζονται στα εξής:

Πρώτον, οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται, ως αποτέλεσμα τριών σημαντικών εξελίξεων: α) της αποκατάστασης της ομαλής πρόσβασης των τραπεζών στη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, μέσω της επιστροφής του waiver μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και της δέσμευση ότι τα ελληνικά ομόλογα θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αγοράς από την Κεντρική Τράπεζα, μόλις ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, β) της κεφαλαιακή θωράκισης των τραπεζών, εντός του χρονικού πλαισίου που είχαμε θέσει και με πολύ μικρότερη επιβάρυνση του Δημοσίου από εκείνη που αρχικά είχε προβλεφθεί και γ) της εξυγίανσης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, με παράλληλη υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου υπεράσπισης του κοινωνικού ιστού – πρωτίστως των ασθενέστερων ομάδων. Το προσεχές διάστημα το πλαίσιο θα ολοκληρωθεί με ρυθμίσεις εξωδικαστικών επιλύσεων για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση και δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών.

Δεύτερον, οι επιδόσεις του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι εξαιρετικές, επιτρέποντας αισιοδοξία για ιδιαίτερα θετική επίδοση του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο. Τρίτον, έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για τη σταδιακή άρση των capital controls και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νέες κινήσεις τόσο ως προς τη χαλάρωση των περιορισμών στις αναλήψεις όσο και σε σχέση με τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία και παρεμβάσεις στην οικονομία που θα ενεργοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. Βασικός στόχος, είπε χαρακτηριστικά, είναι η αξιοποίηση του κύριου πλεονεκτήματος που διαθέτει η ελληνική οικονομία, δηλαδή του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι νέοι Έλληνες είναι μορφωμένοι, ο ένας στους δύο είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου. Για να αξιοποιηθεί το ειδικευμένο αυτό δυναμικό θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα αναδεικνύουν τις δεξιότητές του και θα προσφέρουν ικανοποιητικές απολαβές. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί, βέβαια, να είναι βιώσιμο στο περίκλειστο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας, τόνισε, άρα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στροφή στην εξωστρέφεια.

Απαιτείται, επίσης, συνέχισε ο Υπουργός Οικονομίας, η στήριξη της καινοτομίας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης σύγχρονων, ανταγωνιστικών προϊόντων, με έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την αξιοποίηση νέων ιδεών, την ανάδειξη καινοτόμων λύσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα επιδεικνύεται για τη βελτίωση της θέσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των οικονομικών μονάδων στον ιδιωτικό τομέα.

Τα εργαλεία χρηματοδότησης που αναπτύσσονται μπορούν να αξιοποιήσουν πόρους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά είναι:

·         Προγράμματα ΕΣΠΑ

·         Αναπτυξιακός Νόμος

·         Σχέδιο Γιούνκερ / «Ταμείου Συμμετοχών» (Fund of Funds)

Συνολικά, υπογράμμισε ο Υπουργός, μαζί με τα 6,75 δισ. ευρώ εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ και τα 3,5 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, μέχρι το τέλος του έτους θα διοχετευτούν στην οικονομία σχεδόν 11,5 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις θεσμικές παρεμβάσεις, ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι δημιουργείται  μια δημόσια σφαίρα διαλόγου για την ανάπτυξη, όπου δεν θα αθροίζονται απλά οι απόψεις κοινωνικών εταίρων και φορέων αλλά θα αναζητείται η σύνθεση. Ο θεσμός που θα επιχειρεί αυτή τη σύνθεση είναι το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, όπου θα συμμετέχουν όλοι εμπλεκόμενοι φορείς, η ακαδημαϊκή κοινότητα και εκπρόσωποι του κράτους, καταθέτοντας σε τακτική βάση αναπτυξιακές προτάσεις. Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τις εργασίες του Αναπτυξιακού Συμβουλίου καταθέτοντας μια συνολική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και το Αναπτυξιακό Συμβούλιο θα κληθεί να την εξειδικεύσει περαιτέρω.

Με τους νόμους που ψηφίστηκαν στις αρχές του καλοκαιριού για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης ενισχύεται η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο που διενεργούνται οι σχετικοί διαγωνισμοί. Αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιεί ευρέως ηλεκτρονικά μέσα πληροφορικής και επικοινωνιών που απλουστεύουν σε μεγάλο βαθμό τη δημοσίευση των δημοσίων συμβάσεων και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης. Έτσι, μπαίνει τέλος στα «γρηγορόσημα», στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις έργων.

Αντίστοιχα, τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του διοικητικού κόστους, μέσω διαδικασιών αυτοΐδρυσης και αυτοαδειοδότησης των επιχειρήσεων, αρχικά σε 4 μεγάλους κλάδους της οικονομίας. Η ίδρυση επιχείρησης θα είναι εφικτή μέσα σε 1 ημέρα και η έναρξη λειτουργίας μέσα σε 3 ημέρες.

Στον μετασχηματισμό του κρατικού μηχανισμού προς την κατεύθυνση, τόνισε ο κ. Σταθάκης, κρίσιμο ρόλο έχουν να παίξουν τα Επιμελητήρια. Ξεκινά η διαβούλευση για να εξελιχθεί το θεσμικό πλαίσιο, να προχωρήσει η ανασυγκρότηση των Επιμελητηρίων σε επίπεδο Περιφέρειας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων που θα μεσολαβούν μεταξύ του επιχειρηματία και της δημόσιας διοίκησης, στα πρότυπα των ΚΕΠ και τα Τμήματα Συμβουλευτικής Υποστήριξης επιχειρήσεων.

Οι δημόσιες δαπάνες είναι πρωτίστως Υγεία και Παιδεία, υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης. Η συρρίκνωση πρέπει να σταματήσει και αυτοί οι τομείς να ενισχυθούν. Βασική επιδίωξη είναι η οικονομία να οδηγηθεί σε τροχιά μιας ανάπτυξης που θα ωφελήσει τους πολλούς. Αυτό που ονομάζουμε δίκαιη ανάπτυξη, κατέληξε ο Υπουργός Οικονομίας.