Στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της Ε.Ε., ΄΄ COTER ΄΄ ,  συμμετείχε  ο Γιάννης Κουράκης, μέλος της ΕτΠ, που πραγματοποιήθηκε στο Λέρικ, στους Νήσους  Σέτλαντ της Σκωτίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο Γιάννης Κουράκης, τοποθετήθηκε στην 1η Συνεδρία της Επιτροπής,  με θέμα τα νησιά και ιδιαίτερα τα απομακρυσμένα, όπου αφού παρουσίασε συνοπτικά την ταυτότητα της Κρήτης, αναφέρθηκε στα εμπόδια για την ανάπτυξη της Κρήτης και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι τοπικοί φορείς για την υπέρβασή τους.

Πιο συγκεκριμένα είπε:

"Η Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ευρωπαϊκού Νότου με έκταση 8.303 τ.χ και πληθυσμό 682.000 κατοίκους , παρουσίασε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ελληνικής Oικονομίας μέχρι και το 2009 που ξεκίνησε η οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα.

Η οικονομία της Κρήτης, εξειδικεύεται σε δραστηριότητες της αγροτικής οικονομίας  και του τουρισμού, ενώ ισχυρός πόλος ανάπτυξης είναι αυτός  της Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς η Περιφέρεια διαθέτει σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή και κέντρα αριστείας.

Η Κρήτη, ενώ διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν έχει διαμορφώσει δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς η ανταγωνιστικότητα της κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Για το λόγο αυτό η Οικονομική Κρίση  επηρέασε σημαντικά το νησί.

Η οικονομία της Κρήτης συρρικνώθηκε και απώλεσε πάνω από 20% του περιφερειακού ΑΕΠ σε μία πενταετία,  και η ανεργία εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα στο 24,4%, ενώ η μακροχρόνια ανεργία που δημιουργεί συνθήκες φτώχειας, διαμορφώθηκε στο 13%.

Η Κρήτη σήμερα προσπαθεί, να εξέλθει από την κρίση αντιμετωπίζοντας αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης και των νησιών.

⦁    Το μεγάλο πρόσθετο κόστος σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές για τη διακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

⦁    Η έλλειψη υποδομών, σε κρίσιμους για την ανάπτυξη τομείς (αεροδρόμιο, σύγχρονο οδικό δίκτυο, υποδομές περιβάλλοντος κλπ)  αλλά και η βραδύτητα ολοκλήρωσης των ήδη εκτελουμένων.

⦁    Το ενεργειακό έλλειμμα και η μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο, σε ποσοστό 86% έναντι 58% του μέσου όρου της χώρας. πάρα του ότι η Kρήτη διαθέτει σημαντικούς Φυσικούς Πόρους που ευνοούν την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

⦁    Οι ανεπαρκείς υδάτινοι πόροι, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

⦁    Το μεγάλο πρόβλημα υποχρηματοδότησης της οικονομίας, που συνδέεται με την έλλειψη ρευστότητας και των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και με την περικοπή πόρων της  Αυτοδιοίκησης.

⦁    Η μικρή ιδιοκτησία και η χαμηλή παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με τη χαμηλή Προστιθέμενη Αξία των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

⦁    Το υψηλό ποσοστό εξάρτησης της Τοπικής Οικονομίας, από τα επίπεδα της Τουριστικής ζήτησης.

Τοπικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

⦁    Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020        για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.

⦁    Ο Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Φορέων και Οργανισμών που αξιοποιούν πόρους της Ε.Ε. π.χ. CLLD (Leader, ΟΧΕ, ΒΑΑ).

⦁    Η Ακαδημαϊκή και Ερευνητική δραστηριότητα των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων του νησιού και η χρησιμοποίηση τους σε Εφαρμοσμένες Δράσεις. Γίνεται προσπάθεια για συνεργασία και δικτύωση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.
          
⦁    Η προσπάθεια συλλογικών φορέων και οργανώσεων, ώστε να αξιοποιήσουν τη στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση, καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη μοναδικότητα του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού.

⦁    Η προσπάθεια της παραγωγικής και επιχειρηματικής κοινότητας για εξωστρέφεια της παραγωγικής βάσης,  με αξιοποίηση της πρώιμης πρωτογενούς παραγωγής, των δυναμικών καλλιεργειών και της υψηλής ποιότητας τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών".

Κλείνοντας, ο Γιάννης Κουράκης ζήτησε να υπάρξει βούληση από την Ε.Ε.,  για να υιοθετήσει πολιτικές στήριξης των Νησιών.