Το μήνυμα του κ. Οδυσσέα - Ιωάννη Λ. Ζώρα προς τους νέους φοιτητές στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Κρήτης.

"Καλωσορίζουµε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και τους συγχαίρουµε για την επιτυχία τους.
Ερχόµενοι στο Ίδρυµά µας θα βρεθείτε σε ένα ολοκληρωµένο ακαδηµαϊκό περιβάλλον µε διεθνείς συνεργασίες,, εργαστήρια/κλινικές, σύγχρονες εγκαταστάσεις,
βιβλιοθήκες, δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, µουσεία, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας καθώς και πολιτιστικές οµάδες. 

Το Πανεπιστήµιό µας είναι από τα πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, όπως προκύπτει άλλωστε από τις εξωτερικές αξιολογήσεις, και οι φοιτητές µας απολαµβάνουν υψηλό
επίπεδο σπουδών.

Το όραµα µας είναι ένα Πανεπιστήµιο που διασφαλίζει το αγαθό της Παιδείας, προάγει την Καινοτοµία και την Αριστεία ακολουθώντας διεθνή πρότυπα.

Στην προσπάθεια µας για την υλοποίηση αυτού του οράµατος σας θέλουµε συνοδοιπόρους µας.

Καλή Ακαδηµαϊκή Χρονιά !

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Οδυσσέας – Ιωάννης Λ. Ζώρας"