Τη σύναψη δύο μακροπρόθεσμων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Forthnet.

Η νέα χρηματοδότηση διοργανώθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου συνολικού ύψους 335 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια σύμφωνα με το in.gr θα εκδοθούν από τις εταιρείες Forthnet AE και Forthnet Media Holdings AE για ποσά 40 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ αντιστοίχως και αναλήφθηκαν εξ΄ολοκλήρου από τις τραπεζικές κοινοπραξίες που έχουν χρηματοδοτήσει τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ομίλου.

Κατόπιν της συμφωνίας αυτής η Forthnet απελευθερώνει επιπρόσθετη ρευστότητα ώστε να διατηρεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της αναγκών και τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της πόρων λαμβάνοντας υπ' όψιν το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της νέας χρηματοδότησης ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του oμίλου Forthnet κ. Ευ.Ράπτης δήλωσε τα εξής: «Η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου σηματοδοτεί τη εμπιστοσύνη των δανειστριών τραπεζών στο όραμα και την αναπτυξιακή προοπτική της σύγκλισης των υπηρεσιών μας προς στον οικιακό χρήστη. Σε μια περίοδο γενικευμένης ύφεσης για τη χώρα, η Forthnet συνεχίζει την πολυετή ανοδική πορεία της χάρη στη σταθερή προτίμηση του Έλληνα καταναλωτή και τη στήριξη του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος».