Σε αναθεώρηση ,σύμφωνα με το in.gr, για πιθανή υποβάθμιση θέτει ο οίκος αξιολόγησης Moody's τη βαθμολογία οκτώ ελληνικών τραπεζών, έπειτα από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου χρεοκοπίας».

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της εταιρείας, η κίνησή αυτή είναι επακόλουθο του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας που ανακοίνωσε η ΕΕ και των προτάσεων για ανταλλαγή χρέους από μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα.

Ως αποτέλεσμα, θα προκληθούν μεγάλες ζημιές στα κρατικά ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι τράπεζες που επηρεάζονται είναι οι Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEbank, Attica Bank, Εμπορική Τράπεζα και Γενική Τράπεζα.