Σύμφωνα με τον  Δημήτρη Νανόπουλο (διακεκριμένος καθηγητής φυσικής υψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου του Τέξας και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών), η επιστήμη, η φιλοσοφία και οι τέχνες  αποτελούν ένα ενοποιημένο  γνωστικό πεδίο.    Για αυτόν   είναι πλέον  αδιαμφισβήτητη, η  διασύνδεση της φυσικής και των μαθηματικών,  με το θέατρο του παράλογου, τη ζωγραφική, την κλασσική μουσική,  και γενικότερα την τέχνη. 

Βέβαια,  οι αντιλήψεις αυτές δεν είναι και τόσο «σύγχρονες».  Ήδη στο απώτερο παρελθόν, ο Αριστοτέλης είχε  διατυπώσει την άποψη, ότι η τέχνη είναι επιστήμη, επειδή ασχολείται με την ουσία του πράγματος, το μόνιμο και το «καθολικό» (Μετά τα Φυσικά 981a, Ρητορική 1371b 4-10). Γεγονός άλλωστε που το υποστηρίζει και ο Albert Einstein με το δικό τρόπο  το 1939 στον  πρόλογό του  στο βιβλίο του Max Plank,   Where is Science Going?: «Ο άνθρωπος προσπαθούσε πάντα να σχηματίσει μια απλή και συνοπτική εικόνα του κόσμου που τον περιβάλλει. Για να το πετύχει, μορφοποιεί μια εικόνα που δίνει απτή έκφραση  σ’ αυτό που συλλαμβάνει ο νους για τη φύση. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο ζωγράφος και ο φιλόσοφος και ο φυσικός, ο καθένας με τον τρόπο του».

Σήμερα, σε όλα τα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, η τέχνη διαδραματίζει ένα κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια θεμελίωσης και  διάχυσης νέας γνώσης, καθώς και στη μαθησιακή διαδικασία, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Τα Εικαστικά Εργαστήρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης εδώ και δυο δεκαετίες, προγραμματίζουν,  αναπτύσσουν και υλοποιούν  τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και τις πολυποίκιλες δημιουργικές δράσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αντιλήψεις. 
Για τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017, το πρόγραμμα των Εργαστηρίων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν

ΔΕΥΤΕΡΑ:   - Κόσμημα ενηλίκων: 16.00 – 19.00 (αρχάριοι) 
                    - Κόσμημα ενηλίκων: 19.00 – 22.00 (προχωρημένοι) 
                    - Ζωγραφική ενηλίκων: 18.00 – 22.00 (αρχάριοι)

ΤΡΙΤΗ:        - Δίωρα Προγράμματα Κεραμικής και Ζωγραφικής (Σε συνεργασία με Α/θμια και
                      Β/θμια Εκπαίδευση)

TΕΤΑΡΤΗ:  - Ζωγραφική ενηλίκων: 17.00 – 21.00 (προχωρημένοι)
                    - Μαθήματα Ιστορίας της  Τέχνης ενηλίκων:  19.00- 21.00
                    - Κεραμική ενηλίκων: 17.00 – 20.00 

ΠΕΜΠΤΗ: - Δίωρα Προγράμματα Κεραμικής και Ζωγραφικής (Σε συνεργασία με Α/θμια και
                     Β/θμια Εκπαίδευση)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: - Αρχιτεκτονική ενηλίκων: 19.00-21.00
                        -Ελεύθερο Σχέδιο: 16.00-20.00
                        - Ζωγραφική (κούκλες -  κατασκευές) Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού: 17.00-19.00
                        - Κούκλες Κατασκευές για ενήλικες: 19.00-21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ: - Ζωγραφική Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού: 10.00 – 12.00 
                    -  Γραμμικό Σχέδιο: 12.15-16.15
                    - Αρχιτεκτονική Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού 10.00 – 12.00
                    - Κεραμική Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄,  Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού: 12.00 – 14.00

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:
Στο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης υλοποιούνται Ξεναγήσεις και Μουσειοπαιδαγωγικά  Προγράμματα με αφορμή τις περιοδικές εκθέσεις. Απευθύνονται σε μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε Φοιτητές και σε ενήλικες, σε οργανωμένες ομάδες (σύλλογοι, όμιλοι,  κ.λ.π.).

Οι Ξεναγήσεις και τα Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα προσφέρονται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έπειτα από επικοινωνία, για το συντονισμό του επιλεγμένου Προγράμματος. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)
Εκπαιδευτικός Τομέας – Εικαστικά Εργαστήρια 
Χειμάρας 8 - 74 131 Ρέθυμνο
Τ: +30 28310 57353, F: +30 28310 57353
E-mail: [email protected] • http\:www.cca.gr