Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης και ενέκρινε έργα, που αφορούν σε επεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εργασίες μικρής κλίμακας σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας, δηλαδή σε σημεία του Οδικού Δικτύου, όπου παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση ατυχημάτων. Σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις (οριζόντια επαναδιαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας, καθαρισμός τάφρων,κτλ) σε 115 σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορά στην υλοποίηση τεχνικών έργων ( κατασκευή γέφυρας, τοίχοι αντιστήριξης, κατασκευή ισόπεδων κόμβων) στο τμήμα «Σπήλι – Ακούμια» του Νότιου Οδικού Άξονα. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (ΠΕΡ) και φορέων της ΠΕΡ  για την εκτέλεση των παρακάτω  έργων:

  • Με το Δήμο Μυλοποτάμου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού στον οικισμό Μπαλίου», προϋπολογισμού  245.000 Ευρώ
  • Με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση κλιματιστικών στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 36.000 Ευρώ.
  • Με το Δήμο Αγίου Βασιλείου για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων εντός οικισμού Κισσού Κάμπος» προϋπολογισμού 42.000 Ευρώ.
  • Με το Δήμο Μυλοποτάμου για το έργο της «Κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Καλύβου», προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ.
  • Με την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κρατητηρίων Αστυνομίας Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 15.000 Ευρώ.
  • Με το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για το έργο της «Συντήρησης αιθουσών του Τμήματος», προϋπολογισμού 10.000 Ευρώ.