Το Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο επιστρέφει στην κοιτίδα του, το Ηράκλειο, και οργανώνεται πάλι –για έκτη φορά στην ιστορία του θεσμού– από τον ιδρυτή του, την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ).

Το 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο ξεκινά την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 17.00 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία εγκαινιάστηκε στη σημερινή της μορφή με το πρώτο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο στα 1961, αφού προηγουμένως αποκαταστάθηκε με μέριμνα της ΕΚΙΜ. Από το πρωί της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, που εγκαινιάζει έτσι τη συνεδριακή λειτουργία του σε μεγάλη κλίμακα και αρχίζει να ενεργοποιεί το τεράστιο δυναμικό του στην υπηρεσία της μόρφωσης και του πολιτισμού.

Το Κρητολογικό Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα είναι ανοικτές για το κοινό, είναι ένα μεγάλο διεπιστημονικό forum, ένα ευρύ πεδίο συνάντησης ερευνητών όλων των περιόδων της Κρητικής προϊστορίας και ιστορίας. Τεκμήριο της πενηντάχρονης και πλέον επιτυχημένης πορείας και του κύρους που έχει ο θεσμός στην επιστημονική κοινότητα αποτελούν οι 3.254 πρωτότυπες εργασίες που έχουν παρουσιαστεί από Έλληνες και ξένους ερευνητές στο διάστημα 1961-2011, μελέτες προσιτές στο ευρύ κοινό μέσω των έντυπων εκδόσεων «Πεπραγμένων», που έπονται των Συνεδρίων.

Από τα παραπάνω το μεγαλύτερο διεθνές ενδιαφέρον συγκεντρώνεται παραδοσιακά στο πρώτο τμήμα και ιδιαίτερα στην αρχαιολογία της Μινωικής Κρήτης.

Με τη συμμετοχή 514 Ελλήνων και ξένων μελετητών της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της εθνογραφίας, της τέχνης και των γραμμάτων της Κρήτης θα πραγματοποιηθούν 361 συνολικά πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις στα καθιερωμένα τρία τμήματα του Συνεδρίου, που αντιστοιχούν στις τρεις μεγάλες χρονικές περιόδους της Κρητικής ιστορίας: την προϊστορική-αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή-μεσαιωνική και τη νεότερη, και 6 συνολικά διαλέξεις σε τρεις Ολομέλειες. Κεντρικός θεματικός άξονας έχουν οριστεί για όλα τα τμήματά του οι μετακινήσεις -ανθρώπων, ιδεών, αγαθών- με επίκεντρο, αφετηρία ή κατάληξη το νησί της Κρήτης.
    
Ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου είναι η υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού, των Μινωικών Γραμμών και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ).

Στη συνέντευξη τύπου, που έγινε σήμερα Τετάρτη 20/9/2016, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης μίλησαν οι Γρηγόρης Σηφάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και ο Αλέξης Καλοκαιρινός, Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής. Παρέστησαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Στέλλα Μανδαλάκη, Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, Κλαίρη Μιτσοτάκη, Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη και Αργυρή Γαλενιανού, μέλη του ΔΣ της ΕΚΙΜ. Παρέστη επίσης, ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Κώστας Φασουλάκης που εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

Οι σημαντικότερες καινοτόμες όψεις του 12ου ΔΚΣ συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

⦁    Θεματικός άξονας «Μετακινήσεις»

Ως θεματικός άξονας του Συνεδρίου για όλα τα Τμήματά του ορίστηκαν οι μετακινήσεις, με εγγύς χρονικό όριο του περιεχομένου των ανακοινώσεων τα τέλη του 20ού αιώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στο Συνέδριο κλήθηκαν να εντάξουν στην προβληματική των ανακοινώσεών τους τα ζητήματα που αφορούν την Κρήτη και τη νησιωτικότητα στην ιστορική και την τυπική διαχρονία. Ειδικότερα, ως μετακινήσεις νοούνται:

• Οι μεταναστεύσεις ανθρώπων από και προς, καθώς και εντός του Κρητικού χώρου. Οι μετακινήσεις επομένως αναφέρονται στα δεδομένα μιας γεωγραφικής και χωρικής
-ειρηνικής ή βίαιης- κινητικότητας με επίκεντρο τις ανθρώπινες ομάδες καθώς και τις πραγματικότητες που αυτές διαμορφώνουν.

• Οι ροές αγαθών, υπηρεσιών και πρακτικών που αφορούν τις ανταλλαγές, τους δρόμους, τα ταξίδια και τις ποικίλες διαδρομές υλικών και άυλων μορφών του πολιτισμού.

• Η κοινωνική κινητικότητα και οι κοινωνικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί με αναφορές στην κοινωνική αλλαγή, τη διαστρωμάτωση, τις διαμορφώσεις του αστικού και αγροτικού χώρου. Οι μεταβολές του κοινωνικού, θεσμικού (πολιτειακού, πολιτικού και διοικητικού), πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος εντάσσονται επίσης σε αυτή την προβληματική, με επιθυμητό τον συσχετισμό και την ένταξη σε ευρύτερα γεωπολιτικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Ο άξονας των μετακινήσεων ενισχύεται με τις Ολομέλειες. Έξι σπονδυλωτές διαλέξεις θα καλύψουν τα καίρια ζητήματα σε όλο το βάθος του χρόνου του Κρητικού παρελθόντος.

2. Κρίσεις περιλήψεων/Επιστημονική Επιτροπή

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού οι περιλήψεις των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στο Συνέδριο τέθηκαν σε διπλή, ανώνυμη κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή. Δύο ειδικοί κριτές για κάθε τμήμα, αξιολόγησαν την κάθε περίληψη, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ακολούθησε και τρίτη κρίση.

⦁    Πληροφοριακό υλικό

Η έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των επιστημονικών ανακοινώσεων που μόλις κυκλοφόρησε, η οποία θα αποτελέσει, μέχρι την ολοκλήρωση των Πεπραγμένων, ένα σημαντικό βοήθημα για τους ερευνητές. Πρόκειται για ένα μικρού σχήματος, εύχρηστο έντυπο 462 σελίδων, που, επίσης, περιλαμβάνει τα διαγράμματα των κατόψεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, τις παράλληλες εκδηλώσεις του Συνεδρίου, χρήσιμες πληροφορίες κ.ά.

Με την ολοκλήρωση του ΙΒ’ ΔΚΣ τα υπό έκδοση Πεπραγμένα θα αναρτηθούν αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης (Open Source).

Στο επίπεδο 2 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου θα λειτουργεί το Πωλητήριο του Συνεδρίου με εκδόσεις σχετικές με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης, όπως επίσης εκδόσεις της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και επιλεγμένα είδη από το Πωλητήριο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Το ΙΒ’ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο θα καλύψουν Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κρήτης και των Αθηνών. Oργανωμένο Press Room θα λειτουργεί στο Επίπεδο 1 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Η εναρκτήρια συνεδρία και οι Ολομέλειες του 12ου ΔΚΣ θα μεταδοθούν ζωντανά, μέσω live streaming, από την ιστοσελίδα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης www.historical-museum.gr, με τη φροντίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις εργασίες του 12ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου από την ιστοσελίδα www.12-ICCS.gr και το twitter: www.twitter.com/12iccs (#12ICCS)